BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

(Department of Food Processing Technology)

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Công nghệ chế biến thực phẩm là một trong 5 Bộ môn trực thuộc Khoa được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I số 1014/QĐ-TCCB, ngày 20/11/2001. Việc thành lập Bộ môn nhằm phát huy khả năng nghiên cứu, sáng tạo trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được định hướng một các rõ nét trong lĩnh vực Công nghệ chế biến, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm.

2. Đội ngũ cán bộ

STT

Họ và tên

Học hàm học vị

Chức vụ

1

Trần Thị Định

Phó giáo sư,Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

2

Đinh Thị Hiền

Tiến sĩ

Phó Trưởng Bộ môn

3

Giang Trung Khoa

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa/Giảng viên chính

4

Nguyễn Đức Doan

Tiến sĩ

Giảng viên

5

Trần Thị Thu Hằng

Tiến sĩ

Giảng viên

6

Vũ Quỳnh Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Quyên

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Nguyễn Thị Huyền

Kỹ sư

Kỹ thuật viên

3. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

Bộ môn có các chức năng chính:

·         Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học vững mạnh, đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng để đảm nhận công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học và trên đại học cho ngành Công nghệ thực phẩm.

·         Giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học các học phần có liên quan đến kiến thức nền tảng về công nghệ thực phẩm.

·         Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực trên;

·         Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số học phần trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện, của Khoa;

·         Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được Học viện và Khoa phân công;

·         Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

·         Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Học viện và của Khoa giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Học viện, Khoa và Bộ môn;

·         Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành;

·         Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

Nhiệm vụ:

4. Môn học giảng dạy

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Giảng viên phụ trách

Bậc đại học:

3

CP02001

Vật lý thực phẩm

2

PGS. TS. Trần Thị Định

ThS. Nguyễn Thị Quyên

4

CP02002

Kỹ thuật thực phẩm

4

TS. Trần Thị Thu Hằng

PGS. TS. Trần Thị Định

4

CP02015

Kỹ thuật thực phẩm 1

3

TS. Trần Thị Thu Hằng

PGS. TS. Trần Thị Định

4

CP02016

Kỹ thuật thực phẩm 2

2

PGS. TS. Trần Thị Định

TS. Trần Thị Thu Hằng

4

CP02017

Kỹ thuật thực phẩm 3

1

PGS. TS. Trần Thị Định

TS. Trần Thị Thu Hằng

5

CP02020

Thực tập kỹ thuật thực phẩm

1

TS. Trần Thị Thu Hằng

PGS. TS. Trần Thị Định

7

CP02021

Đồ án kỹ thuật thực phẩm

1

TS. Trần Thị Thu Hằng

TS. Nguyễn Đức Doan

5,7

CP03006

Đánh giá cảm quan thực phẩm

2

ThS. Vũ Quỳnh Hương

ThS. Phan Thị Phương Thảo

5

CP3008

Công nghệ chế biến nông sản

4

TS. Nguyễn Đức Doan

TS. Đinh Thị Hiền

PGS. TS. Trần Thị Lan Hương

6,8

CP03009

Công nghệ lạnh và lạnh đông

2

TS. Trần Thị Thu Hằng

TS. Nguyễn Đức Doan

6

CP03011

Công nghệ chế biến đậu đỗ

2

TS. Đinh Thị Hiền

ThS. Nguyễn Thị Quyên

7

CP03014

Tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩm

2

ThS. Nguyễn Thị Quyên

PGS. TS. Trần Thị Định

6,7

CP03018

Công nghệ chế biến cà phê, cacao

2

TS. Giang Trung Khoa

TS. Trần Thị Thu Hằng

7,8

CP03020

Công nghệ chế biến chè

2

TS. Giang Trung Khoa

ThS. Nguyễn Thị Quyên

6,7

CP3025

Công nghệ sản xuất đồ uống có cồn

2

TS. Đinh Thị Hiền

PGS. TS. Trần Thị Định

6,7

CP03052

Phát triển sản phẩm

2

TS. Giang Trung Khoa

ThS. Vũ Quỳnh Hương

5,6

CP03054

Công nghệ sản xuất bánh kẹo

2

TS. Giang Trung Khoa

TS. Đinh Thị Hiền

5,6

CP03056

Công nghệ chế biến ngũ cốc

2

TS. Đinh Thị Hiền

TS. Nguyễn Đức Doan

6,8

CP03058

Công nghệ chế biến sữa

2

TS. Nguyễn Đức Doan

ThS. Vũ Quỳnh Hương

7

CP03069

Marketing thực phẩm

2

TS. Giang Trung Khoa

ThS. Nguyễn Thị Quyên

Bậc sau đại học:

2,3

CP07018

Công nghệ chế biến ngũ cốc và đậu đỗ

3

TS. Đinh Thị Hiền

2,3

CP07025

Công nghệ bảo quản lạnh

2

TS. Trần Thị Thu Hằng

PGS. TS. Trần Thị Định

2,3

CP07026

Kỹ thuật sấy nông sản

2

PGS. TS. Trần Thị Định

2,3

CP07030

An toàn hóa học và sinh học thực phẩm nâng cao

3

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

PGS. TS. Trần Thị Định

2,3

CP07034

Công nghệ chế biến thực phẩm nâng cao

2

PGS. TS. Trần Thị Định

PGS.TS. Trần Thị Lan Hương

2,3

CP07041

Công nghệ đồ uống

2

TS. Đinh Thị Hiền

2,3

CP07042

Chế biến nhiệt thực phẩm

2

PGS. TS. Trần Thị Định

PGS. TS. Trần Thị Lan Hương

2

CP07035

Ngành hàng thực phẩm (Sữa)

3 (1)

TS. Nguyễn Đức Doan

3

CP07021

Công nghệ bảo quản CB SP chăn nuôi

2

TS. Nguyễn Đức Doan

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Các hướng nghiên cứu chính

-            Nghiên cứu khai thác các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học cao;

-            Nghiên cứu thu nhận các chất phụ gia thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên;

-            Nghiên cứu phát triển thực phẩm chức năng;

-            Công nghệ đồ uống

-            Hệ thống quản lý chất lượng rau quả tươi;

-            Chuỗi giá trị thực phẩm

-            Tư vấn và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các doanh nghiệp sản xuất.

6. Biên soạn giáo trình – bài giảng – tài liệu tham khảo

Yoghurt in Health and Disease Prevention: Beta casomorphins in yoghurt

Quản lý chất lượng quả vải và nhãn sau thu hoạch

Những nguyên nhân cơ bản gây nhiễm độc nông sản thực phẩm và một số biện pháp phòng tránh

Sổ tay thực hành tốt cho nhãn

Sổ tay thực hành tốt cho vải

Trong thời gian tới Bộ môn sẽ xuất bản những tài liệu sau:

Giáo trình chế biến nông sản

Giáo trình học phần Phát triển sản phẩm

Giáo trình học phần Công nghệ chế biến ngũ cốc

Giáo trình học phần Công nghệ chế biến đậu đỗ

 

   

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ