BỘ MÔN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

(Department of Food Science and Nutrition)

1. Giới thiệu chung:

Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng được thành lập theo quyết định số 1014/QQD – TCCB, ngày 10/9/2004 để thực hiện chức năng giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực bảo quản chế biến nông sản, thực phẩm theo hướng tạo ra các sản phẩm phù hợp nhu cầu dinh dưỡng của từng nhóm đối tượng người tiêu dùng đồng thời khuyến cáo các chế độ dinh dưỡng hợp lý.

2. Đội ngũ cán bộ

STT

Họ và tên

Học hàm học vị

Chức vụ

Email

1

Trần Thị Lan Hương

PGS.TS

Trưởng bộ môn

ttlhuong.cntp@vnua.edu.vn

ttlhuong@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn

hoanglan27@yahoo.fr

3

 

 

4

Nguyễn Trường Thành

Thạc sĩ

KTV

ntthanh@vnua.edu

thanhcntp@gmail.com

5

Trần Thị Nhung

Tiến sĩ

Giảng viên

tranthinhung0185@gmail.com

3. Chức năng và nhiệm vụ của bộ môn

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những học  phần được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện, của khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung học  phần ; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung học  phần được trưởng khoa, Giám đốc  giao;

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Học viện;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Học viện và khoa;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và Học viện theo yêu cầu của hội đồng trường, hiệu trưởng, trưởng khoa.

4. Học phần giảng dạy

Đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm

STT

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Giảng viên phụ trách

1

5

CP02018

Công nghệ chế biến thực phẩm

Ts. Trần Thị Nhung 

2

5

CP03057

Công nghệ chế biến rau quả

Ts. Trần Thị Lan Hương

3

6

CP02019

Đồ án công nghệ chế biến

 

4

6

CP02006

Dinh dưỡng học

Ths.Nguyễn Thị Hoàng Lan

5

8

CP03022

Phụ gia thực phẩm

Ts. Trần Thị Lan Hương

6

8

CP03019

Công nghệ chế biến dầu thực vật

Ths.Nguyễn Thị Hoàng Lan

Đào tạo ngành Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

7

3

CP02006

Dinh dưỡng học

Ths.Nguyễn Thị Hoàng Lan

8

5

CP02018

Công nghệ ché biến thực phẩm

Ts. Trần Thị Lan Hương

9

6

CP02019

Đồ án công nghệ chế biến

 

10

6

CP03057

Công nghệ chế biến rau quả

Ts. Trần Thị Lan Hương

11

7

CP03019

Công nghệ chế biến dầu thực vật

Ths.Nguyễn Thị Hoàng Lan

12

7

CP03022

Phụ gia thực phẩm

Ts. Trần Thị Lan Hương

Đào tạo ngành Công nghệ sau thu hoạch

13

4

CP02006

Dinh dưỡng học

Ths.Nguyễn Thị Hoàng Lan

14

5

CP03008

Công nghệ chế biến nông sản

Ts. Trần Thị Lan Hương

15

6

CP03022

Phụ gia thực phẩm

Ts. Trần Thị Lan Hương

16

6

CP02019

Đồ án công nghệ chế biến

 

17

6

CP3040

Xử lý phế phụ phẩm

Ts. Trần Thị Lan Hương

18

6

CP03019

Công nghệ chế biến dầu thực vật

Ths.Nguyễn Thị Hoàng Lan

Đào tạo ngành Rau hoa quả và cảnh quan

20

 

RQ3035

Chế biến rau quả

Ts. Trần Thị Lan Hương

Đào tạo ngành Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

CP02006

Dinh dưỡng học

Ths.Nguyễn Thị Hoàng Lan

CP03057

Công nghệ chế biến rau quả

Ts. Trần Thị Lan Hương

CP03022

Phụ gia thực phẩm

Ts. Trần Thị Nhung

Đào tạo sau đại học ngành Công nghệ sau thu hoạch & Công nghệ thực phẩm

21

 

CP07019

Công nghệ CB rau quả nâng cao

Ts.Trần Thị Lan Hương

22

 

CP07024

Xử lý phế phụ phẩm trong CNSTH

Ts.Trần Thị Lan Hương

23

 

CP07031

Chất lượng dinh dưỡng TP

Ts.Trần Thị Lan Hương

24

 

CP07034

Công nghệ chế biến TP nâng cao

Ts.Trần Thị Lan Hương

25s

 

CP07037

Phụ gia trong bảo quản thực phẩm

Ts.Trần Thị Lan Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

-          Phát triển các sản phẩm mới từ các thành phần có hoạt tính sinh học cao trong nguyên liệu động thực vật  (bột dinh dưỡng, nước uống giàu carotene, omega 3 từ tía tô  …)

-          Nghiên cứu khả năng kéo dài thời hạn sử dụng rau quả, thực phẩm bằng các hợp chất tự nhiên ( sử dụng chitosan, nanochitosan, etanol, bacteriocin trong bảo quản quả;  tinh dầu tía tô trong bảo quản thịt…)

-          Tận dụng các phế phụ phẩm trong chế biến thực phẩm, sản xuất nông nghiệp (sản xuất năng lượng sinh học từ PPP trong chế biến cá…)

Hoạt động dịch vụ:

-          Phân tích các thành phần dinh dưỡng/ hóa học chính của nông sản, thực phẩm

-          Thiết kế các dây chuyền chế biến thực phẩm giàu dinh dưỡng.

-     Chuyển giao công nghệ sản xuất các thực phẩm giàu dinh dưỡng (bột dinh dưỡng ăn liền từ hạt diêm mạch, cháo dinh dưỡng ăn liền, nước uống giàu carotene, omega 3 từ tía tô  …)

6. Biên soạn giáo trình – bài giảng – tài liệu tham khảo.

Bài giảng các môn học dành cho chương trình đào tạo đại học và sau đại học

Giáo trình Dinh dưỡng. 2010. NXB Nông nghiệp. Hà Nội.

Giáo trình Thực hành CN chế biến rau quả .2006. NXB Nông nghiệp. Hà Nội.

Giáo trình Công nghệ sau thu hoạch và chế biến rau quả. 2006. NXB Giáo dục. Hà Nội.

Tài liệu tham khảo:

1-      Phương pháp nhận biết và loại trừ độc tố trong thực phẩm. 2015. NXB khoa học kỹ thuật

2-     Cây chuối ở Việt Nam. 2017. NXB Nông nghiệp.

 

 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ