CHUẨN ĐẦU RA

STT

Ngành đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

Chi tiết

2

Công nghệ Sau thu hoạch

Chi tiết

3

Công nghệ thực phẩm

Chi tiết

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ