GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẬN TÂM - HỢP LỰC - CHẤT LƯỢNG - ĐỔI MỚI

CORE VALUES

Devotion - Synergy - Quality - Innovation

 TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

 TRAINING PHILOSOPHY

 LEARNING BY DOING

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ