Enter Title

Ban chấp hành Công đoàn gồm 4 đồng chí


1. Đ/c Hoàng Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Xuân Bắc - Phó chủ tịch: phụ trách thể thao văn hóa

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương -Ủy viên: phụ trách nữ công, đời sống

4. Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên

Công đoàn khoa gồm 5 tổ

1. Tổ Công đoàn Bộ môn Chế biến thực phẩm

Tổ trưởng Đ/c Nguyễn Thị Huyền

2. Tổ Công đoàn bộ môn Hóa sinh-Công nghệ sinh học thực phẩm

Tổ trưởng Đ/c Nguyễn Xuân Bắc

3. Tổ Công đoàn Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch

Tổ trưởng Đ/c Nguyễn Thị Liên Minh

4. Tổ Công đoàn Bộ môn Thực phẩm - Dinh dưỡng

Tổ trưởng Đ/c Nguyễn Hoàng Lan

5. Tổ Công đoàn Bộ môn QLCL - ATTP

Tổ trưởng Đ/c Phan Thị Phương Thảo


 


KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ