BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nguyễn Hoàng Anh

PGS.TS

Trưởng khoa

Phụ trách chung. Trong đó, trực tiếp phụ trách: tổ chức, nhân sự, quy hoạch phát triển, tài chính, cơ sở vật chất, thi đua khen thưởng, truyền thông và quảng bá tuyển sinh

Giang Trung Khoa

TS. GVC

Phó Trưởng khoa

Phụ trách đào tạo đại học, sau đại học, công tác sinh viên, điều hành chung về kiểm định các chương trình đào tạo

Trần Thị Lan Hương

PGS.TS

Phó Trưởng khoa

Phụ trách nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ