BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

PGS. TS Nguyễn Hoàng Anh

Phó Trưởng khoa phụ trách

Email:hoanganhcntp@vnua.edu.vn

 

 

PGS.TS Trần Thị Lan Hương

Phó Trưởng khoa

Email: ttlhuong.cntp@vnua.edu.vn

 

 

ThS. Giang Trung Khoa

Phó Trưởng khoa

Email: gtkhoa@vnua.edu.vn
CÁC TRỢ LÝ

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại/ Email

1

Nguyễn Thị Hồng

Trợ lý tổ chức và văn phòng

ĐT:04 626 17718

Mail:nthong@vnua.edu.vn

2

Đỗ Thị Hồng Hải

Trợ lý đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

ĐT:0904286088

Mail:Ngochaifst@gmail.com

3

Hồ Thu Trang

Trợ lý đào tạo Đại học

ĐT: 0169 355 7663

Mail:Hothutrang94@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thanh Hương

Trợ lý vật tư, máy tính và quản trị mạng

ĐT: 0982.228.211

Mail:thanhhuong2211vn@yahoo.com

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Bích Thủy

PGS. TS

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Thanh Thủy

PGS. TS

P. Chủ tịch

3

Trần Thị Định

PGS. TS

Thư ký

4

Giang Trung Khoa

GVC.ThS

Ủy viên

5

Vũ Thị Kim Oanh

TS Ủy viên

6

Trần Thị Lan Hương

PGS. TS

Ủy viên

7

Lại Ngọc Hà

TS

Ủy viên

8

Nguyễn Hoàng Anh

PGS. TS

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Hoàng Lan

GVC.ThS

Ủy viên

 

 


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ