HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ trang web

1

Trường Đại học Boku, Áo

http://www.boku.ac.at

2

Trường Đại học Innsbruck, Áo

http://www.uibk.ac.at

3

Trường Đại học Leuven, Bỉ

http://www.kuleuven.be

4

Trường Đại học Ghent, Bỉ

http://www.ugent.be

5

Trường Đại học Liege, Bỉ

http://www.ulg.ac.be

6

Trường Đại học Gembloux, Bỉ

http://www.gembloux.ulg.ac.be

7

Trường Đại học Berlin, Đức

http://www.hu-berlin.de

8

Trường Đại học Montpellier 2, Pháp

http://www.univ-montp2.fr/

9

Trường Đại học Kasetsart, Thái Lan

http://www.ku.ac.th

10

Trường Đại học King Mongkuts, Thái Lan

http://www2.kmutt.ac.th

11

Trường Đại họcMaejo, Thái Lan

http://www.mju.ac.th

12

Trung tâm Quốc tế nghiên cứu phát triển nông nghiệp (CIRAD) - Pháp

http://www.cirad.fr/

13

Viện nghiên cứu phát triển – IRD - Pháp

http://www.france-sud.ird.fr/

14

Trung tâm năng suất Châu Á (APO)

http://www.apo-tokyo.org/

 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ