HỢP TÁC TRONG NƯỚC

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ trang web

I

Các Trường đại học

1

Trường đại học Bách Khoa

https://www.hust.edu.vn/

2

Trường Đại học Cần Thơ

https://www.ctu.edu.vn/

3

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

https://www.tuaf.edu.vn

4

Trường Đại học Huế

http://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php

5

Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

http://www.hcmuaf.edu.vn/

6

Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật và Công nghiệp

http://uneti.edu.vn/

7

Trường Đại học Nha Trang

http://www.ntu.edu.vn/

II

Các viện nghiên cứu

1

Viện nghiên cứu rau quả

http://www.favri.org.vn/

2

Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

http://www.viaep.org.vn/

3

Viện Công nghiệp thực phẩm

http://www.firi.vn/

4

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

http://www.ipsard.gov.vn/

5

Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế

https://www.ilri.org/vietnam

6

Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia

http://viendinhduong.vn/

7

Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

http://www.vast.ac.vn/

8

Viện Nghiên cứu Hải sản

http://www.rimf.org.vn/

9

Viện Thú Y

http://vienthuy.gov.vn/

10

Viện Chăn nuôi

http://vcn.vnn.vn/

III

Các cơ quan quản lý nhà nước

1

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội

http://www.hanoi-sme.vn/

2

Cục Chế Biến Và Phát Triển Thị Trường Nông Sản

www.chebien.gov.vn/

3

Cục An toàn Thực phẩm

http://vfa.gov.vn/

4

Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

www.nafiqad.gov.vn/

II

Các Doanh nghiệp

1

Công Ty TNHH Thực Phẩm Farina

http://www.farina.com.vn/

2

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Nutricare

https://www.nutricare.com.vn

3

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam- Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội

https://www.cp.com.vn

4

Công ty SISC Việt Nam

https://www.sisc.com.vn

5

Công Ty Tnhh Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam Tại Tỉnh Bắc Ninh

https://suntorypepsico.vn/

6

Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc

http://www.tribeco.com.vn/

7

Công Ty Cổ Phần Rượu Bia Nước Giải Khát AROMA

www.arowines.com - www.menvodka.com.vn

8

Công ty TNHH một thành viên Kinh đô Miền Bắc

http://www.kinhdo.vn

9

Công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt

http://ducvietfoods.vn

10

Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon)

http://vifon.com.vn

11

Công ty CP sữa ELOVI Việt Nam

http://www.elovi.com.vn

12

Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina

http://www.orionworld.com

13

Công ty cổ phần sữa Ba Vì

http://bavimilk-jsc.com.vn

14

Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam

https://www.aeonmall-vietnam.com

15

Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Dương

http://www.hadubeco.com.vn


KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ