HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

v/v  tuyển kỹ thuật viên làm việc tại Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm - Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Công nghệ thực phẩm cần tuyển 01 lao động hợp đồng là kỹ sư làm việc tại Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm với một số công việc chính:

-  Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất đầy đủ phục vụ cho các bài thực hành của Bộ môn

-  Quản lý sinh viên thực hành, thực tập, thực tập tốt nghiệp của Bộ môn

-  Quản lý hóa chất, vật tư, thiết bị tại phòng thực hành, thực tập

-  Tổ chức triển khai việc giữ gìn tài sản, vệ sinh trong các phòng thực hành, thực tập của Bộ môn.

-  Thanh toán tiền thực hành, thực tập của Bộ môn

-  Các công việc khác được Khoa và Bộ môn phân công

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành công nghệ thực phẩm, bảo quản chế biến, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ vi sinh, công nghệ sinh học, hóa học hoặc đã có kinh nghiệm làm việc trong các phòng thí nghiệm vi sinh, hóa học. Sử dụng tin học văn phòng thành thạo.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn xin dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch;

- Bằng tốt nghiệp (bắt buộc) và Bảng điểm Đại học và bằng cấp cao hơn (nếu có);

- Chứng chỉ Tiếng Anh, tin học (nếu có);

- Các giấy tờ khác (Bằng Khen, giấy khen...) (nếu có)

Hồ sơ dự tuyển xin gửi về:

Nguyễn Thị Hồng - Trợ lý Tổ chức và văn phòng

Địa chỉ: Văn phòng Khoa CNTP, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại: 0462617718/0985086370

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 15/6/2018

                         PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

                                                (đã ký)