Trong khuôn khổ Chương trình mạng lưới hợp tác đào tạo dựa trên nghiên cứu về khoa học sinh học thực phẩm ở Việt Nam (VLIR Network Vietnam Bioscience for Food), do tổ chức VLIR-UOS, Bỉ tài trợ kinh phí, trong đó Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong 07 đối tác của chương trình (Đại học Ghent, Đại học Leuven, Đại học Cần Thơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Huế, Đại học Nha Trang, và Viện thủy sản 2), Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chủ trì tổ chức Khóa tập huấn: Đổi mới phương pháp giảng dạy trong giáo dục đại học (Educational Workshop: Innovations in Teaching Methodology).

Giảng viên quốc tế đứng lớp là GS. Martin Valcke, Đại học Ghent, Bỉ - Chuyên gia cao cấp và giàu kinh nghiệm về đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Giáo sư là đổi mới giáo dục đại học và tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy và học.

Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực, tập huấn cho các giảng viên giảng dạy chương trình thạc sỹ ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Nuôi trồng thủy sản của chương trình VLIR Network Vietnam những phương pháp giảng dạy mới và công cụ đánh giá tương thích và phù hợp để giảng viên áp dụng ngay vào học phần phụ trách.

Trong 5 ngày (từ 16 - 20/08/2019), các giảng viên được tập huấn không những về lý thuyết mà còn thực hành trực tiếp dưới sự hướng dẫn của Giáo sư về những nội dung: Tổ chức các phương pháp dạy và học tích cực, phương pháp đánh giá, phản hồi rõ ràng, minh bạch, và công nghệ hỗ trợ trong hoạt động dạy, học.

Một số hình ảnh về khóa tập huấn

PGS.TS Phạm Văn Cường phát biểu khai mạc

 

PGS.TS Trần Thị Định giới thiệu về khóa tập huấn

Hình ảnh khóa tập huấn 


Nhóm 1 nhận chứng nhận

Nhóm 2 nhận chứng nhận


Nhóm 3 nhận chứng nhận--------------Trần Thị Định, Khoa Công nghệ thực phẩm-----------------

Hình ảnh khóa tập huấn

Hình ảnh khóa tập huấn

Hình ảnh khóa tập huấn

Hình ảnh khóa tập huấn