Từ ngày 26/8 đến 6/9/2019, Khoa công nghệ thực phẩm đã tổ chức khóa tập huấn nhằm tạo điều kiện trang bị thêm kiến thức cho sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp về nâng cao kỹ năng sử dụng thiết bị hiệu quả và đảm bảo an toàn khi làm việc tại phòng thí nghiệm cũng như kỹ năng tìm kiếm tài liệu trên internet.

Khóa tập huấn nhận được sự quan tâm và tham gia của các thầy cô, cán bộ quản lý, hỗ trợ tại các phòng thí nghiệm/phòng thực hành/phòng thực tập của Khoa và Phòng thí nghiệm trung tâm khoa học và Công nghệ thực phẩm. Nội dung tập huấn bao gồm: hướng dẫn sử dụng an toàn phòng thí nghiệm, vận hành các máy móc, thiết bị nghiên cứu theo đúng quy trình.

Đặc biệt Khoa đã phối hợp với Trung tâm thư viện Lương Định Của tổ chức 02 buổi tập huấn giúp cho các bạn sinh viên có thể tìm kiếm tài liệu trên internet hiệu quả và tham khảo các tạp chí chuyên ngành có uy tín trên tế giới.

Khóa tập huấn đã thu hút và nhận được sự ủng hộ hơn 100 sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp. 

Một số hình ảnh khóa tập huấn

 

------Trợ lý vật tư------