Enter Title

THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

1. TS Giang Trung Khoa - Phó Trưởng khoa

2. KS. Hồ Thu Trang - Trợ lý đào tạo Đại học

3. ThS. Nguyễn Trường Thành - Bí thư ĐTN

4. KS. Nguyễn Thị Hồng

5. KS. Nguyễn Thị Thanh Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ