Enter Title

TỔ VĂN PHÒNG

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại/ Email

1

Nguyễn Thị Hồng

Trợ lý tổ chức và văn phòng

ĐT:04 626 17718

Mail:nthong@vnua.edu.vn

2

Đỗ Thị Hồng Hải

Trợ lý đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

ĐT:0904286088

Mail:Ngochaifst@gmail.com

3

Hồ Thu Trang

Trợ lý đào tạo Đại học

ĐT: 0169 355 7663

Mail:Hothutrang94@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thanh Hương

Trợ lý vật tư, máy tính và quản trị mạng

ĐT: 0982.228.211

Mail:thanhhuong2211vn@yahoo.com


KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.626 177 18 -  Email: vpkcntp@vnua.edu.vn  | Liên hệ