Kính mời Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên xem chi tiết lại link: 

https://thamquannhamay.ajinomoto.com.vn/?utm_source=Online&utm_medium=Online&utm_campaign=Team7